Dung Dịch Vệ Sinh Phụ Nữ – Vấn Đề Về Phụ Khoa

🦋 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐃Ị𝐂𝐇 𝐕Ệ 𝐒𝐈𝐍𝐇 SOFT FRESH🦋 – Chìa Khoá Cho Hạnh Phúc Thăng Hoa
❄️ 𝐌𝐚́𝐭 𝐌𝐚́𝐭 𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐡𝐞 – 𝐊𝐡𝐨̉𝐞 𝐑𝐞 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 ❄️

🤔 Việc vệ sinh vùng kín của bạn là một chi tiết không thể xem nhẹ 👉 Đừng vì sự thiếu hiểu biết của bản thân mà ảnh hưởng đến cả cơ thể. Hãy để SOFT FRESH chăm sóc 𝐒𝐮̛́𝐜 𝐊𝐡𝐨̉𝐞 𝐕𝐮̀𝐧𝐠 𝐊𝐢́𝐧 cho bạn 🤟

💥 DDVS SOFT FRESH 𝐧𝐡𝐞̣ 𝐧𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐞́ 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢 .

💥 𝐊𝐡𝐢́ 𝐡𝐮̛ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̀ 👍 𝐓𝐫𝐚́𝐧𝐡 𝐡𝐚̆̉𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̃𝐦

💥 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐛𝐞𝐧, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 nên các nàng có 𝐝𝐚 𝐧𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐮̛́ 𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 𝐚̣, 𝐜𝐨́ 𝐦𝐮̀𝐢 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐭𝐮̛̀ 𝐥𝐚́ 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠.. Cảm giác đang ngứa sẽ giảm hẳn khi dùng xong

Cách sử dụng 👇👇
🦋 Dùng ngoài da và dùng hàng ngày.
🦋 Làm ướt “cô bé” rồi cho 1 lượng ra lòng bàn tay xoa nhẹ nhàng vào vùng cần rửa trong vài phút rồi xả lại bằng nước sạch, sau đó thấm khô.

Mua 1Ddvs tặng 1Nước hoa vùng kín chỉ 199.OOO₫

Leave Comments

0345600987
 0345600987